«

»

Ara 31

EXCHANGE 2016 KURULUM VE DAG YAPISININ OLUŞTURULMASI

EXCHANGE 2016 KURULUM VE DAG YAPISININ OLUŞTURULMASI

Microsoft Exchange ailesinin son sürümü Exchange 2016 bilindiği gibi birkaç gün önce release edildi. Kısaca Exchange 2016’ ya bakacak olur isek;

Supported coexistence scenarios

Exchange version Exchange organization coexistence
Exchange 2007 and earlier versions Not supported
Exchange 2010 Supported with Update Rollup 11 for Exchange 2010 SP3 or later on all Exchange 2010 servers in the organization, including Edge Transport servers.
Exchange 2013 Supported with Exchange 2013 Cumulative Update 10 or later on all Exchange 2013 servers in the organization, including Edge Transport servers.
Mixed Exchange 2010 and Exchange 2013 organization Supported with the following minimum versions of Exchange:

 • Update Rollup 11 Exchange 2010 SP3 or later on all Exchange 2010 servers in the organization, including Edge Transport servers.
 • Exchange 2013 Cumulative Update 10 or later on all Exchange 2013 servers in the organization, including Edge Transport servers.

Exchange 2010 ve 2013 ile beraber çalışabiceği yukarıdaki tabloda belirtiliyor.

Network and directory servers

Component Requirement
Domain controllers All domain controllers in the forest need to be running one of the following:

·         Windows Server 2012 R2 Standard or Datacenter

·         Windows Server 2012 Standard or Datacenter

·         Windows Server 2008 R2 Standard or Enterprise

·         Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM or later

·         Windows Server 2008 Standard, Enterprise, or Datacenter

Active Directory forest The Active Directory forest functionality level needs to be at Windows Server 2008 or higher.
DNS namespace support Exchange 2016 supports the following domain name system (DNS) namespaces:

·         Contiguous

·         Noncontiguous

·         Single label domains

·         Disjoint

For more information about DNS namespaces supported by Exchange, see Microsoft Knowledge Base article 2269838, Microsoft Exchange compatibility with Single Label Domains, Disjoined Namespaces, and Discontiguous Namespaces.

IPv6 support In Exchange 2016, IPv6 is supported only when IPv4 is also installed and enabled. If Exchange 2016 is deployed in this configuration, and the network supports IPv4 and IPv6, all Exchange servers can send data to and receive data from devices, servers, and clients that use IPv6 addresses. For more information, see IPv6 support in Exchange 2013.

DFL ve FFL  seviyelerinde artık 2003 desteği kalmadığı için minumum 2008 ve daha yukarısı olması gerekmekte.

Hardware

Component Requirement Notes
Processor
 • x64 architecture-based computer with Intel processor that supports Intel 64 architecture (formerly known as Intel EM64T)
 • AMD processor that supports the AMD64 platform
 • Intel Itanium IA64 processors not supported
See the “Operating system” section later in this topic for supported operating systems.
Memory Varies depending on Exchange roles that are installed:

 • Mailbox   8GB minimum
 • Edge Transport   4GB minimum
None.
Paging file size The page file size minimum and maximum must be set to physical RAM plus 10  MB, to a maximum size of 32778MB if you’re using more than 32GB of RAM. Sizing guidance for Exchange 2016 is coming soon.
Disk space
 • At least 30 GB on the drive on which you install Exchange
 • An additional 500 MB of available disk space for each Unified Messaging (UM) language pack that you plan to install
 • 200 MB of available disk space on the system drive
 • A hard disk that stores the message queue database on with at least 500 MB of free space.
Storage guidance for Exchange 2016 is coming soon.
Drive DVD-ROM drive, local or network accessible None.
Screen resolution 1024 x 768 pixels or higher None.
File format Disk partitions formatted as NTFS file systems, which applies to the following partitions:

 • System partition
 • Partitions that store Exchange binary files or files generated by Exchange diagnostic logging

Disk partitions containing the following types of files can be formatted as ReFS:

 • Partitions containing transaction log files
 • Partitions containing database files
 • Partitions containing content indexing files
None.

Operating system

The following table lists the supported operating systems for Exchange 2016.

Important:
We don’t support the installation of Exchange 2016 on a computer that’s running in Windows Server Core mode. The computer must be running the full installation of Windows Server. If you want to install Exchange 2016 on a computer that’s running in Windows Server Core mode, you must convert the server to a full installation of Windows Server by running the command Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra, Server-Gui-Shell -Restart.

 Supported operating systems for Exchange 2016

Component Requirement
Mailbox and Edge Transport server roles
 • Windows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard or Datacenter
Management tools One of the following:

 • Windows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard or Datacenter
 • 64-bit edition of Windows 10
 • 64-bit edition of Windows 8.1

NET Framework

We strongly recommend that you use the latest version of .NET Framework that’s supported by the release of Exchange you’re installing.

Exchange version .NET Framework 4.6 or later .NET Framework 4.5.2 .NET Framework 4.5.1 .NET Framework 4.5
Exchange 2016  X

Supported clients

Exchange 2016 and Exchange Online support the following versions of Outlook:

 • Outlook 2016
 • Outlook 2013
 • Outlook 2010 with KB2965295
 • Outlook for Mac for Office 365
 • Outlook for Mac 2011
Important:
The information above provides the minimum versions required for a client to connect to Exchange and Exchange Online. We strongly recommend that you install the latest available service packs and updates available so that your users receive the best possible experience when connecting to Exchange and Exchange Online.

Outlook clients earlier than Outlook 2010 are not supported. Email clients on Mac operating systems that require DAV, such as Entourage 2008 for Mac RTM and Entourage 2004, are not supported.

Exchange 2016 için gerekli olan software ve hardware ihtiyaçları yukarıda belitilmektedir.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996719(v=exchg.160).aspx

Yapımızdan bahsedecek olur isek

1 adet Server 2016 TP3 Domain Controller olarak çalışmaktadır;

2 Adet Server 2012 R2 Standart  Edition

 • EXCSRV16 MAILBIX SUNUCU
 • EXCSRV17 MAILBOX SUNUCU

Sunularımıza Exchange 2016 kurulumu yapılacak ve DAG yapısı oluşturlacaktır.

İlk olarak Exchange 2016 kurulumuna başlayabiliriz. Kurulum için öncelikle Exchange 2016 medyasını indiriyoruz.

Kuruluma başlamadan önce ;

 1. .NET Framework 4.5.2
 2. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit

Bileşenlerini yüklememiz gerkmektedir. İlk olarak .Net  Framework yüklüyoruz.

1

 

2

3

.Net Framework yüklemesinin tamamlanmasından sonra Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit yüklemesi gerçekleştirmemiz gerekir. Unified Communications yüklemeden önce  power shell açılarak aşağıdaki komutun çalıştırılması gerekir

Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation

Çalıştırılmaz ise yükleme sırasında aşağıdaki hata alınacaktır.

4

 

Bu hatayı almamak için PowerShell açılarak Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation komutunun çalıştırılması gerekir.

5

Komut çalıştırılmasından sonra sunucumuzu yeniden başlatmamız gerekir. Sunucumuz açıldıktan sonra  Unified Communicaiton yüklemesini hata almadan yapabiliriz.

6

7

Kurulum başarı ile tamamlanmıştır.

Unified Communatication yüklenmesinden sonra PowerShell üzerinde aşağıdaki komutları çalıştırmamız gerekmektedir.

Öncelikle RSAT bileşenlerinin yüklüyoruz.

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

8

Sonrasında Exchange 2016 tarafında sadece tek bir rol bulunduğu için ( Aslında Edge Transport ile birlikte iki rol bulunmaktadır) Mailbox rolü kurulumu için aşağıdaki komutları çalıştırmamız gerkmektedir.

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

9

İkinci komutumuz da başarı ile tamamlandıktan sonra sunucumuzu yeniden başlatmamız gerekir ve bizde öyle yapıyoruz.

Exchange Server 2016 kurulumu için ön gerekliliklerimizi tamamlamış olduk. Şimdi sırası ile aşağıdaki komutları çalıştımamız gerekmekte. Eger sıfırdan bir kurulum yapıyor isek komutları çalıştırmamıza gerek bulunmamakta. Ortamımızda daha eski bir versiyon Exchange sürümü var ise (Exchange 2010- 2013) bu komutları çalıştımamız gerekmekte.

Prepare schema

Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Prepare Active Directory

Setup.exe /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Prepare Active Directory Domians

Setup.exe /PrepareAllDomains /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

 

Bu komutları çalıştırmak için Exchange medyamızın bulunduğu konumu buluyoruz ve Admin yetkisi ile komut satırını çalıştırıyoruz. İlk komutumuz Exchahge 2016 için Schema’nın hazırlanması.

10

İlk komut başarı ile tamamlandı. İkinci komutu AD yapısının  hazırlanması için çalıştırıyoruz

11

İkinci komut ta başarı ile tamamlandıktan sonra son komutu Domain yapısının hazırlanması için çalıştırıyoruz .

12

Tüm komutlar başarı ile tamalandıktan sonra Exchange 2016 kurulumuna başlayabiliriz. Kurulum için Exchange 2016 medyasına gidiyoruz ve setup dosyasını çalıştırıyoruz.

13

 

İlk ekranda internet bağlantısı var ise ve update gelmiş ise yapmasını sağlayabiliriz.

14

 

Setup kurulum için gerekli dosyaları kopyalamaya başlıyor.

15

Gerekli dosyaları kopyalandıktan sonra kurulum için gerekli hazırlıklar yapılıyor.

16

 

İlk ekran klasik hoşgeldiniz ekranı ve Next diyerek devam ediyoruz.

17

 

Lisans anlaşmasını kabul ediyoruz ve devam ediyoruz.

18

Microsoft’a geri bildirim ekranı nasıl isterseniz o şekilde seçim yapabilirsiniz.  Biz kabul etmeden devam ediyoruz.

19

 

Ve işte en önemli ekran. Exchange 2016 ile birlikte rol yapısı değiştirildi ve tek role düşürüldü. Edge trasnport rolü ise smtp gateway olarak kullanılabilir.  Biz mailbox rolünü seçiyoruz. Milbox rolü seçildiği anda Mangamnet Tools otamatik olarak seçilecektir.

20

 

Yine Automatically install Windows Server roles and features… şeklinde devam eden kısımdaki kutucuğu dolduruyoruz ve gerekli olan rol ve bileşenlerin yüklenmesini sağlıyoruz. Biz kuruluma başlamadan önce gerekli olan rol ve bileşenleri yükledik ama biz yüklememiş bile olsak setup bizim yerimize yükleyecektir.  Güzel bi özellik J

21

 

Exchange Server’in yükleneceği yolu belirtiyoruz. Değişiklik yapmadan devam ediyoruz.

22

 

Malware Protection isterseniz açabilirsiniz. Açmadan devam ediyoruz ihtiyaç duyulması halinde kurulumun  tamamalanmasından sonra aktif edilebilir.

23

 

Kurulum için gerekli olan hazırlıklar yapılıyor. Eksik yada yanlış birşey var ise burada uyarı gelecektir.

24

 

Yukarıdaki ekranda uyarı alıyoruz ama kuruluma devam etmemiz için engel değil. Install diyerek kurulumu başlatıyoruz.  ( Bu arada bu hatanın sebebi ortamada ikinci bir Exchange Server bulunması ve Send konnektor ayarının yapılmamış olmasıdır).

25

 

Ve kurulum başlatılıyor. Kaynaklarınıza bağlı olarak kurulumun tamamlanması bira zaman alacaktır.

 

26

 

Kurulum devam ediyor.

 

27

 

 

Kurulum tamamlanmak üzere…

28

 

Evet başarılı bir şekilde Exchange 2016 kurulumunu tamamlamış bulunuyoruz…. Aynı şekilde ortamımızda DAG yapısını oluşturacağımız için ikinci mailbox sunucusunu kuruyoruz. Adımlar aynı olduğu için burada anlatılmayacaktır.

 

 

EXCHANGE 2016 İKİ NODE’LU DAG YAPISININ KURULMASI

 

Ortamımıza bakacak olur isek;

 • SRV2016DC                              Domain Controller                  10. 0.0.50           Server 2016 TP3
 • EXCSRV16                                 Exchange Server 2016            10.0.0.60           Server 2012 R2

DAG IP                                           10.1.1.10

 • EXCSRV17                                 Exchange Server 2016             10.0.0.61           Server 2012 R2

DAG IP                                            10.1.1.11

 • DAG2016                                    Exchange 2016 DAG

İlk makalemizde Exchange 2016 kurulumunu tamamlamış idik. Aynı şekilde ikinci Exchange 2016 Mailbox rolu yüklü sunumuzuda kurmuş idik.  Sunucularımıza ikinci ethernet kartlarını atayıp yapılandırarak işleme başlayabiliriz.

DAG interface olarka çalışacak olan ethernet kartlarında küçük ayarlar yapmamız gerekmektedir.

29

Register this connection’s addresses in DNS kutucuğunu boşaltıyoruz.

30

Aynı işlemi ikinci sunucumuz içinde yapıyoruz.

31

 

İkinci sunucumuz için de gerekli işlemleri yaptık ve DAG yapısı için ethernet kartlarını ayarlamış olduk. Sunucularımız DAG IP adreslerine ping atabilmektedirler.

32

DAG için ikinci adımda ise ortamımızda bulunan DC üzerinde File Share Witness olarak FSW klasör oluşturup gerekli izinleri vermemiz gerekir. Sürekli ayakata olan ( file server gibi) başka bir sunucu üzerinde de FSW oluşturulabilir.

 

Bu işlemi yapmak için DC makinemizde C:\ sürcüsünün kökünde FSW adında bir folder oluşturuyoruz ve paylaşıma açıyoruz. DAG’a üye olacka olan Exchange sunucularımınız makine hesaplarını paylaşıma ekliyoruz ve okuma/yazma hakkı veriyoruz.

33

Paylaşım adı ise \\srv16dc\fsw şeklindedir.

 

FSW kalsörü DC üzerinde olduğu için birkaç işlem daha yapmamız gerekmekte. DC makinesini Exchange trusted subsystem grubuna üye yapmamız gerekmektedir.

34

 

Son olarak ADUC altında Builtin kısmında bulunan Administrators grubuna Exchange trusted Subsystem  grubunu eklememiz gerekmektedir.

 35

 Bu işlemi de tamamladıktan sonra DAG yapısını oluşturmaya başlayabiliriz.

 

Bilindiği gibi DAG yapısı Microsoft Windows Failover Cluster altında çalışan bir yapıdır. Exchange 2013 SP1 ile birlikte DAG yapısını kurmak oldukça kolay bir hale getirildi. Örneğin sunuculara Failover Cluster bileşenini sistem otomatik olarak yüklemektedir. Yine aynı şekilde sabit IP adresi vermeden ( IP less) DAG oluşturulabilmektedir. Exchange 2016 ile birlikte ADUC kabında DAG için computer hesabı da artık bıulunmamakta.

36

Sunucularımız yukarıdaki şekilde görüldüğü gibidir.

37

EAC çalıştırarak işleme başlıyoruz.

38

 

Kullanıcı adı ve parola bilgimizi girerek sign in oluyoruz. Server kısmına baktığımızda iki adet sunucumuzu görebiliyoruz. Kurulum yaparken sadece Mailbox rolü seçememize rağmen suncularımıza baktığımızda Mailbox ve Client Access rollerine sahip olduğunu görüyoruz.

39

 

 

Database sekmesinde iki adet sunucuların kurulmasıyla default olarak gelen database’ler görülmekte.

40

 

Database Availability Groups (DAG) yapısında ise şu an için hiç birşey olmadığını görüyoruz.

40

 

DAG yapısını oluşturmak için Database Availability Groups sekmeksinde + işaretine tıklıyoruz.

41

 

Yukarıdaki ekranda ilgili yerleri dolduruyoruz.

 

DAG ismi                          : DAG2016

Witness Server              : SRV16DC.test.local

Witness directory          : c:\fsw

 

DAG IP ister isek buraya IP adresi belirtebiliriz.

42

 

Gerekli alanları doldurduktan sonra Save ediyoruz ve DAG oluşmasını bekliyoruz.

43

 

Yukarıda görüldüğü gibi DAG yapısını oluşturmuş durumdayız.  DAG yapısını oluşturduktan sonra  sunucularımızı oluşturulan DAG yapısına member etmemiz gerekmektedir.

44

45

Save diyerek ilgili işlemi tamamlıyoruz ve gerekli bileşenlerin yüklenmesi otomatik olarak gerçekleşiyor.

46

 

47

 

48

 

49

50

51

Görüldüğü gibi IP adresi vermeden DAG yapısını kurduk ve Exchange sunucularımızı DAG yapısına member edebildik.

Son durum aşağıdaki gibidir;

52

 

Sonraki işlemde ise yeni bir database oluşturup diğer sunucuyla replike olmasını sağlayacağız. İlk olarak yeni bir database oluşturuyoruz. Bunun için database sekmesine geliyoruz ve + işaretine tıklıyoruz.

53

 

İlgili alanları dolduruyoruz.

54

Gerçek ortamlarda database ve log dosyalarının ayrı disklerde durması best practice olarak yapılmalıdır. Save diyerek database oluşturma işlemini tamamlıyoruz.

55

 

Information store servisini restart yaparak database oluşturma işleminin tamamlanacağı belirtilmekte bizde uyarıyı dikkate alarak servisi restart ediyoruz.

56

 

Servisi yeniden başlattık. Servisin başlamasından sonra ilgili database üzerine gelerek … noktaya tıklıyoruz ve Add database copy seçeneğini seçiyoruz.

57

Browse diyerek ikinci sunucumuzu seçiyoruz.

58

Save diyerek işlemi başlatıyoruz.

59

60

İkinci sunucumuza ekleme işlemi tamamlandı. Son durum aşağıdaki gibi olacaktır;

61

 

Böylece Exchange 2016 DAG kurulumunu tamamlamış bulunuyoruz.

 

Murat KOÇAK

IT Profeesional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.394 views

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>